Olimatik
 
...

ARGIVAI

ARGIVAI

Infantis

LIC.
NOME
DATA NASCIMENTONASC.
7736
LEONARDO COUTINHO FERREIRA DOS SANTOS
LEONARDO COUTINHO FERREIRA DOS SANTOS
03/05/2006
7737
MICKAEL OLIVEIRA LAGE
MICKAEL OLIVEIRA LAGE
27/05/2006
7739
AFONSO MOREIRA DA SILVA
AFONSO MOREIRA DA SILVA
28/12/2006
7480
TIAGO DA COSTA FERREIRA
TIAGO DA COSTA FERREIRA
28/11/2006
9116
MIGUEL GRAÇA MARQUES
MIGUEL GRAÇA MARQUES
09/03/2006
9152
RUI FILIPE DA SILVA ARAÚJO
RUI FILIPE DA SILVA ARAÚJO
01/06/2006
9153
GONÇALO FERREIRA DOS SANTOS
GONÇALO FERREIRA DOS SANTOS
15/02/2007
9154
BRUNO DA SILVA CADETE
BRUNO DA SILVA CADETE
16/05/2008
9155
BRUNO JOSÉ AGUIAR NOVO
BRUNO JOSÉ AGUIAR NOVO
07/11/2007
9160
DANIEL SILVA BRITO
DANIEL SILVA BRITO
19/12/2007
9173
ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
05/09/2008
9247
FÁBIO ANDRÉ STEEL FERREIRA
FÁBIO ANDRÉ STEEL FERREIRA
22/04/2006
9273
LUANA VIANA MONTEIRO
LUANA VIANA MONTEIRO
05/12/2008
9280
MATHEUS NEVES ROMAGUERA AREIAS
MATHEUS NEVES ROMAGUERA AREIAS
15/10/2007
9321
CARLOS DINIS BATISTA DA SILVA
CARLOS DINIS BATISTA DA SILVA
04/05/2006
9384
RAFAEL SANTOS MACIEIRA
RAFAEL SANTOS MACIEIRA
28/08/2006
9385
MATEUS MIRANDA SOBREIRO
MATEUS MIRANDA SOBREIRO
12/10/2006
9386
TIAGO DA COSTA OLIVEIRA
TIAGO DA COSTA OLIVEIRA
22/03/2007
9387
IGOR SANTOS SILVA
IGOR SANTOS SILVA
31/12/2007
9388
GUILHERME TIAGO PEREIRA ROLLO GARCIA
GUILHERME TIAGO PEREIRA ROLLO GARCIA
14/07/2006
9390
TOMÁS LOPES DA SILVA
TOMÁS LOPES DA SILVA
08/07/2006
9533
ALEXANDRE DOS SANTOS PINHEIRO PONTES
ALEXANDRE DOS SANTOS PINHEIRO PONTES
07/08/2006
9680
PEDRO MIGUEL GOMES VILAS BOAS DA SILVA
PEDRO MIGUEL GOMES VILAS BOAS DA SILVA
26/12/2006
9840
DIOGO LIMA DA SILVA
DIOGO LIMA DA SILVA
12/02/2007
8171
FRANCISCO MACEDO MESQUITA
FRANCISCO MACEDO MESQUITA
28/05/2006
8183
GUILHERME MARQUES ARAÚJO
GUILHERME MARQUES ARAÚJO
17/04/2008